Ang Kaligtasan ay Ngayon hindi bukas.


hell_forever_and_ever

Ang Kaligtasan ay Ngayon, Hindi Bukas!

Sa aklat ng Deuteronomio, Pinapipili po tayo ng Diyos sa Buhay o Kamatayan, Kasaganaan o Sumpa… at Siya na po mismo, ang Diyos ang nag sabi na Piliin natin ang Buhay at Kasaganaan…

 

God is good all the time, and all the time God is always good.

i will update soon…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s