Ang Kaligtasan ay Ngayon hindi bukas.

hell_forever_and_ever

Ang Kaligtasan ay Ngayon, Hindi Bukas!

Sa aklat ng Deuteronomio, Pinapipili po tayo ng Diyos sa Buhay o Kamatayan, Kasaganaan o Sumpa… at Siya na po mismo, ang Diyos ang nag sabi na Piliin natin ang Buhay at Kasaganaan…

 

God is good all the time, and all the time God is always good.

i will update soon…..

Advertisements