donotstoppraying.jpg


donotstoppraying.jpg by joy san gabriel
donotstoppraying.jpg, a photo by joy san gabriel on Flickr.

Spiritual Awareness… Malakas po ang hatak ng ating kalaban. Dapat po ay laging handa sa pakikipaglaban. Pray Always. Hindi po dapat tayo humihinto sa pananalangin, at kapag ay hadlang dito dapat ay ating labanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s