Godwantustobehappy-drunkintheholyspirit.jpg

Philippians 4:4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!

Hindi po nais ng Diyos na tayo’y palaging nalulungkot o nababalisa sa pang-araw-araw nating pamumuhay, Ang nais po Nya tayo’y laging Masaya!

Advertisements