Don’t worry be happy


Kung mayroon kang ibig na ibig gawin subalit hindi iyon ang nangyari, kadalasan sasama ang ating mukha or magagalit agad-agad sapagkat hindi nasunod ang ibig mong mangyari. Posibleng hindi Iyon Kalooban ng LORD, sana po maunawaan natin agad iyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s