Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin


Halina’t purihin dakilang Diyos natin, huwag mahihiya na siya ay sambahin ating ihayag pag-ibig niyang wagas, na walang alinlangan sya’y pasalamatan (repeat)

Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo ang katapatan mo oh Diyos. (repeat)

Iindak at sasayaw ang aking katawan, lulundag at aawit sa iyong kadakilaan, magsasaya magagalak ika’y papupurihan, di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw! (repeat)

2 thoughts on “Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s